Văn bản pháp luật: Luật nhà ở số 65/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

Ngày ban hành: (25-11-2014)   Ngày có hiệu lực: (01-07-2015)

Page(2): 1 | 2 | Last

Khách hàng


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696