Tin tức: Tin chuyên ngành

Bộ Tài chính thông báo thời gian, địa điểm thi, lịch thi, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15 (năm 2020)

Ngày đăng: (19-11-2020)

Bộ Tài chính thông báo thời gian, địa điểm thi, lịch thi, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15 (năm 2020)

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ và Thi thẻ thẩm định viên về giá năm 2020

Ngày đăng: (31-07-2020)

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá vừa có thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ và Thi thẻ thẩm định viên về giá lần thứ 15 (năm 2020).

Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15 (năm 2020)

Ngày đăng: (15-07-2020)

Cục Quản lý giá thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15 (năm 2020)

Hội thẩm định giá Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp Cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá năm 2020

Ngày đăng: (27-04-2020)

Hội thẩm định giá Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp Cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá năm 2020

Hội thẩm định giá Việt Nam thông báo Giảm hội phí cho các hội viên đơn vị và cá nhân, giảm học phí cho các học viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Ngày đăng: (24-04-2020)

Hội thẩm định giá Việt Nam thông báo Giảm hội phí cho các hội viên đơn vị và cá nhân, giảm học phí cho các học viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Thông báo của Hội thẩm định giá Việt Nam về Kết quả hoạt động của Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá năm 2019, định hướng hoạt động 2020

Ngày đăng: (19-02-2020)

Thông báo của Hội thẩm định giá Việt Nam về Kết quả hoạt động của Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá năm 2019, định hướng hoạt động 2020Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696