Thủ tục: Quy trình thẩm định giá

Nêu yêu cầu tư vấn và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan

 

arrows

Quý khách hàng có thể nêu yêu cầu tư vấn thẩm định giá  cung cấp các thông tin liên quan cho NOVA theo một trong các hình thức:

  • Điện thoại hoặc email;
  • Fax hoặc gửi bằng văn bản (Công văn yêu cầu thẩm định giá hoặc Giấy yêu cầu thẩm định giá theo mẫu của NOVA);
  • Sắp xếp một cuộc hẹn để trao đổi cụ thể (ưu tiên theo sự sắp xếp của khách hàng).

Nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp xem tại đây.

Thống nhất mức phí dịch vụ

 

arrows

Sau khi xác định rõ yêu cầu và nội dung cần tư vấn của Quý khách hàng, chuyên viên phụ trách sẽ thông báo cho Quý khách hàng mức phí dịch vụ và các đề xuất về thời gian, kế hoạch dự kiến thực hiện.

Hình thức thông báo theo một trong các cách sau, tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng:

  • Thông báo trực tiếp qua điện thoại;
  • Thông báo qua email/fax;
  • Thông báo bằng văn bản.
Ký kết hợp đồng

 

arrows

Sau khi hai bên thống nhất mức phí, NOVA sẽ gửi dự thảo hợp đồng cho Quý khách hàng (qua mail/fax hoặc gửi trực tiếp theo yêu cầu).

Hai bên thương thảo để thống nhất các nội dung trong hợp đồng.

Tiến hành ký kết hợp đồng.

Triển khai công việc tư vấn

 

arrows

Sau khi hợp đồng được ký kết, NOVA sẽ thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện công việc và kèm theo các yêu cầu hỗ trợ sau (nếu có):

  • Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan;
  • Yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin (trong trường hợp NOVA không thể thực hiện độc lập).

NOVA  sẽ chủ động triển khai mọi việc theo đúng kế hoạch, quy trình chuyên môn và các nội dung đã cam kết với Quý khách hàng.

Thông báo kết quả tư vấn

 arrows

Sau khi công việc hoàn tất, NOVA hoàn thiện và bàn giao cho Quý khách hàng bản chính Chứng thư thẩm định giá (số lượng bàn giao cho Quý khách hàng theo yêu cầu thể hiện trong hợp đồng).

 

Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Hai bên tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

 

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696