Dịch vụ: Giám định hàng hải

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:
Phương tiện vận tải trên sông, biển, hàng hoá trên tàu, sà lan, bồn, container…
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH:

-         Giám định điều kiện kỹ thuật trước lúc mua/bán

-         Giám định đóng mới, tư vấn giám sát đóng mới

-         Giám định tình trạng thân đáy tàu

-         Giám định khả năng đi biển của tàu

-         Đo lường: đo thể tích hàng hóa, hầm hàng, bồn chứa

-         Giám định sạch sẽ, sự phù hợp hầm hàng

-         Giám sát trước và trong quá trình xếp, dỡ hàng hoá

-         Kiểm đếm số lượng

-         Giám định khối lượng hàng rời, hàng lỏng.

-         Giám định tổn thất hàng hóa, phương tiện vận tải

-         Giám định con tàu trước khi cho thuê/ khi giao trả

-         Giám định lai dắt

-         Giám định an toàn con tàu trước khi sửa chữa hay phá dỡ

-         Giám định lượng rẽ nước

-         Giám định hàng hoá xếp vào container

 

 

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696