Dịch vụ: Thẩm định giá trị tài sản vô hình

Giá trị vô hình, giá trị quyền khai thác, quyền hoạt động, quyền thuê tài sản.

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696