Bảng giá đất: Phụ lục VIII: Một số loại đất chính phủ không quy định khung giá

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696