Bảng giá đất: Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696