Bảng giá đất: Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về việc Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696