Bảng giá đất: Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 04/07/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696