Bảng giá đất: Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/07/2017 về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất ở ban hành kèm theo quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696