Bảng giá đất: Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696